Photo Competition – Library Day 2017

Posted on 13-07-2017 at 14:33 in Displays & Events

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަހަރުވެސް ފޮޓޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއް ބާވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ..

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގިތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ

Photo Competition – Rules and Regulation

Photo Competition final