News

We are hiring

Posted on 25-09-2017 at 08:39

We are hiring! Post : Assistant Librarian, Work Place: Centre for Maritime Studies Other details at : http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/69054

Launching of Bahabo

Posted on 06-08-2017 at 13:33

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދަރިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަސް ދިރުވާ އާލާކުރުމަށާއި، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދިވެހިބަހަށް ހުނަނަ ޝައުޤްވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވިދާނޭ ކުޅިވަރެއް ވަނީ ތަޖްރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާފައެވެ. މިގޮތުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ކުޅިވަރު “ބަހަބޯ” ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަފްލާއެއް މިއަދު ބާއްވާއިފިއެވެ މި ހަފްލާއާއި ބޭހޭގޮތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ 9 – Bahabo, A new Dhivehi Word Game

Donation from Ali Shareef

Posted on 10-07-2017 at 09:51

MNUL today received 581 Arabic books, thanks to the generous donation made by Mr. Ali Shareef. Our students will benefit greatly from these books.

Semester two registration

Posted on 10-07-2017 at 09:00

MNUL participated in the MNU Registration process, as part of MNU July Intake 2017.

MNUL New Staff

Posted on 10-07-2017 at 08:57

A very warm welcome to our new Administrative  staff, Lamha Abdul Haleem

Staff Development Workshop 2017

Posted on 06-07-2017 at 10:25

Annual staff development workshop was held from 2nd to 6th July 2017. Topics covered include: Vahaakadhehkumuge hamathah, usooluthah and dharajathah Dhivehi Transliteration Other databases in Research4Life Creating a repository in DSpace Serial Cataloging Classification

Job Vacancy

Posted on 08-06-2017 at 10:48

Need a job? Come and work with our amazing team! For details visit: http://gazette.gov.mv/iulaan/view/64442

1 2 3