Displays & Events

BL Display

Posted on 29-12-2017 at 12:48

Learn about the Entrepreneurs who changed our world by visiting our Business School Library.

MNU Handball Tournament

Posted on 23-12-2017 at 15:10

MNU Library Team is participating in MNU Handball Tournament. iphone 6 plus carcasa Come and cheer for the MNUL Team 😀 😀 😀 Venue: FE,

Welcome to the Academic Year 2017

Posted on 23-12-2017 at 15:07

MNUL wishes you a very warm welcome to the Academic Year 2017. carcasa iphone 6 plus tous Enjoy the display prepared by MNUL team.

Be a here, save a life

Posted on 18-12-2017 at 08:38

“Be a hero, carcasa iphone 5s juego de tronos save a life”,

MNU Library Day 2017

Posted on 11-12-2017 at 11:28

This year Library day was celebrated on 10th August 2017.

Display on Depression

Posted on 09-12-2017 at 09:32

An informative display on Depression was prepared by Health Science Library.

Library Day Activities

Posted on 06-12-2017 at 14:06

This year, carcasa roja iphone 6 MNUL will be celebrating on 10th August 2017.

Bookmark Competition

Posted on 13-07-2017 at 14:41

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބުކްމާރކް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގިތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ Bookmark Competition – Rules and Regulation

Photo Competition – Library Day 2017

Posted on 13-07-2017 at 14:33

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަހަރުވެސް ފޮޓޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއް ބާވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގިތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ Photo Competition – Rules and Regulation