Displays & Events

Library Day 2018

Posted on 08-08-2018 at 10:41

.މިއަރަރު ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފާއިވަނީ 30 އޮގަސްޓް 2018ގައި އެވެ މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަ ޖެހިފާއިވާ ކުޅިވަރުތައް އަކުން ބަކުން ފަސްއޮށް އިޝާރާތް ބުރަފަތި ލަފުޒު ބަހަބޯ އޮށްވަޅު ގޮނޑި ތަސްވީރު ދޭހަ ފޮޓޯ މުބާރާތް Photo Competition – Guidelines

Books have power Display

Posted on 29-01-2018 at 09:13

“Books have power” display prepared by Kulhudhufushi Campus Library

New Year Display

Posted on 24-01-2018 at 09:03

Welcome to the world of knowledge. Visit our libraries to find out about our eBook collection and learn how to access them

BL Display

Posted on 29-10-2017 at 12:48

Learn about the Entrepreneurs who changed our world by visiting our Business School Library.

Be a here, save a life

Posted on 18-09-2017 at 08:38

“Be a hero, save a life”, first aid day display prepared by Health Science Library

MNU Library Day 2017

Posted on 11-08-2017 at 11:28

This year Library day was celebrated on 10th August 2017.

Library Day Activities

Posted on 06-08-2017 at 14:06

This year, MNUL will be celebrating on 10th August 2017. The following activities has been planned Fas-oh  Ohvalhu Gondi  Bahabo Thasveeru dheyha Burafathi lafuzu Akunbakun Ishaarai

Bookmark Competition

Posted on 13-07-2017 at 14:41

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ބުކްމާރކް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގިތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ Bookmark Competition – Rules and Regulation

Photo Competition – Library Day 2017

Posted on 13-07-2017 at 14:33

ލައިބްރަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަހަރުވެސް ފޮޓޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއް ބާވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގިތުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ Photo Competition – Rules and Regulation

1 2 3