Displays & Events

Display on Health and Wellness

Posted on 07-11-2018 at 13:33

“The food you eat can either be the safest & most powerful form of medicine…or the slowest form of poison” -Ann Wigmore- Learn more from our “Health and Wellness” display by #CentralLibrary   A health and wellness display was prepared by Central Library

Library Day 2018

Posted on 08-08-2018 at 10:41

.މިއަރަރު ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފާއިވަނީ 30 އޮގަސްޓް 2018ގައި އެވެ މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަ ޖެހިފާއިވާ ކުޅިވަރުތައް އަކުން ބަކުން ފަސްއޮށް އިޝާރާތް ބުރަފަތި ލަފުޒު ބަހަބޯ އޮށްވަޅު ގޮނޑި ތަސްވީރު ދޭހަ ފޮޓޯ މުބާރާތް Photo Competition – Guidelines

Books have power Display

Posted on 29-01-2018 at 09:13

“Books have power” display prepared by Kulhudhufushi Campus Library

New Year Display

Posted on 24-01-2018 at 09:03

Welcome to the world of knowledge.

Your Library does not end here

Posted on 30-12-2017 at 09:28

Business Library prepared a display on “Your Library Does Not End Here” to promote the databases of the MNU Library.

BL Display

Posted on 29-12-2017 at 12:48

Learn about the Entrepreneurs who changed our world by visiting our Business School Library.

MNU Handball Tournament

Posted on 23-12-2017 at 15:10

MNU Library Team is participating in MNU Handball Tournament. iphone 6 plus carcasa Come and cheer for the MNUL Team 😀 😀 😀 Venue: FE,

1 2 3 4