Displays & Events

MNU library day celebration

Posted on 05-09-2021 at 12:49

MNU Libraries celebrated Library Day on the 02nd of September 2021. This year the Library Day theme was “Dhivehinge Aadhakaadha dhiruvaa aalakuramaa” in line with MNU Strategic Goal, on enhancing the Maldivian Identity. This theme brought to focus the importance of reflection reminded us of values, traditions, and gave the opportunity for some fun activates. […]

Display on Health and Wellness

Posted on 07-11-2018 at 13:33

“The food you eat can either be the safest & most powerful form of medicine…or the slowest form of poison” -Ann Wigmore- Learn more from our “Health and Wellness” display by #CentralLibrary   A health and wellness display was prepared by Central Library

Library Day 2018

Posted on 08-08-2018 at 10:41

.މިއަރަރު ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފާއިވަނީ 30 އޮގަސްޓް 2018ގައި އެވެ މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަ ޖެހިފާއިވާ ކުޅިވަރުތައް އަކުން ބަކުން ފަސްއޮށް އިޝާރާތް ބުރަފަތި ލަފުޒު ބަހަބޯ އޮށްވަޅު ގޮނޑި ތަސްވީރު ދޭހަ ފޮޓޯ މުބާރާތް Photo Competition – Guidelines

Books have power Display

Posted on 29-01-2018 at 09:13

“Books have power” display prepared by Kulhudhufushi Campus Library

New Year Display

Posted on 24-01-2018 at 09:03

Welcome to the world of knowledge.

Your Library does not end here

Posted on 30-12-2017 at 09:28

Business Library prepared a display on “Your Library Does Not End Here” to promote the databases of the MNU Library.

1 2 3 4